Eğitimlerimiz

Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Bilgi Dünyası +

Atölyeler

Çocuğun kendini, karakterini ve gelişim düzeyini ortaya koyduğu en önemli alan oyundur. Nitelikli bir oyunla hem çocuğu gözlemleyebilir hem de ona pek çok bilgiyi eğlenceli…
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Portfolyo +

Mental Aritmetik

Çocuklarımız genellikle soyut kavramları somutlaştırmakta zorlandıkları için matematik, fen bilimleri dersleri ile yabancı kelimeler, felsefi terimler, formüller gibi bilgileri öğrenmekte zorlanmaktadır.
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Düşünme Becerileri +

Robotik Kodlama

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda robotlar hayatımızın her alanında yer ediniyor. Günümüzü şekillendiren ve geleceğimize yön verecek olan robotik tasarımları ve onların hayatımıza kattığı...
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Kavram Bahçesi +

İlkokula Hazırlık Çalışmaları

İlkokula hazırlık çalışmaları, anaokulumuzda kazanılan bir dizi gelişme basamaklarının sonucudur. Bu hazırlık okuma yazma becerilerinin yanı sıra çocuğun anlayış, tavır, yetenek ve beceri gelişimlerini...
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Düşünme Becerileri +

Bahçe Etkinlikleri

Şehirleşmenin getirdiği betonlaşma sonucu çocuklarımız dört duvar arasında sıkışıp kalmaktadır. Bir çoğumuz hatırlayacaktır, Annemizin “Bu yemek bitmeden sokağa çıkmak yok” diyerek tatlı-sert kızışlarını?
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Neşeli Çizgiler +

Değerler Eğitimi

Çocuklarımızın küçük yaşta bazı değerleri öğrenmesi gerekmektedir. Bu yaşta alınamayan eğitimlerin ileriki hayatında hem kendisine , hem ailesine ve hem de çevresine olumsuz etkileri olacaktır.
Merkezgülleri Anaokulu - Eğitimlerimiz Gelişim Dosyası +

Karakter Eğitimi

Çocuğumuzun hangi düzeyde zekası olursa olsun, 0 – 6 yaş arasında zekasından bağımsız olarak karakter yapısı da gelişir. Okulumuzda uyguladığımız Karakter eğitimi neticesinde temel olarak…